Tjenbé bèl pou viv-li bien...
Category: Pwézi Limaj
INSTAGRAM
LÉSANS SYÈL DLO TÈ DIFÉ