Yo mandé ki rilasiòn ki ni ka jwen Bèlè èk Kréyòl…

Bèlè èk Kréyòl pou lawèl Lanmou-Nou isi-a

Koumanniè ou ka pran wotè Bèlè èk Kréyòl pou wè sa yann yé pou lot’. Yo di moun paka fè katjil zé an fès poul, paka fè katjil avan la pèy. Sé sa kiw ka viv ki ka fè sians-lan an kòw, apa sians-lan ka fè laviw an kòw. Pa pèd kow !

An nou fè lantou pou wèklè si sa…

Bèlè sé lèspwi lavi an péyi-a, sé nanm péyi-a, sé lèspwi monn péyi-a yé. Bèlè sé manniè viv-li isi-a : viv-li bien mistik-la… viv-li bien…

Pas padavwa Bèlè sé pa sèlman mizik, menm si mizik sé tout di ayen ou pé fè pou viv, mé sé an dans too, an jè kasròl èk zouti jaden, an lawonn nonm an tjè-koko lawonn lanati… Sé Lanmou Lavi ; Sé Lavi Lanmou…

Bèlè sé an mistik, sé an vodou, ki padavwa séré-nou dèyè zié yo an tjè manman dlo, bèlè séy ka bwennen-nou lannuit’ kon jou an lawèl lavi kon Lanmou ka tounen jou pou jou…

Kanta pou Kréyòl ou ka viv-li anlè wotè kò. Kò lang, kò pawol, kò kilti, kò ka viv-li dansé, planté, manjé, kouté, chwézi, enmen péyi lisi moun dan plézi pawtaj…

Pas ou ka palé Kréyòl, viv Kréyòl, enmé Kréyòl. Ou ka an kò viv-li Kréyòl.

Kréyòl sé fwi mi pié bwa jénéalogik-nou. Sé mistik-la, envizib-la ka lyanné-nou. Mi zafè, andidan’y ni sa nou yé, nou fè, fè nou pwan, nou wè, wèklè toujou, nou kwè, pwézi jou pou jou, nou viv, pou nou di nou la… Ansanm-ansanm… pou sa ki konpwann…

Padavwa, si sété tjèk mennen vini ki té pou maré-nou ; nou prany pou nou sévi épiy, apiyé pou nou viv-li bien, ka fè kò-nou lib an pawòl-nou.

Di ou di, yo pa konpwann, lè yo swiv, nou té ja lwen ka alé… pa té sa viré… « Sa ki sav sav, sa ki pa sav pa sav. Kouté pou tann, tann pou konpwann ».

Mi Bèlè an pawòl la… Pawòl-tala ka viv bèlè pou di sa an kò…

Palé Kréyòl èk viv bèlè, sa sa yé ?

Ni an bagay spiritièl ka bwennen-la, ka libéré pawol-ou an kòw di kòw bèl kon i yé. Ou ka ouvè an lawèl ki wo. Ka fougonnen latè pou mété rasin’ fò andidany. Èk ka lévé dan syèl pou anpil branch wè jou pou jou, pou fwi nouri-nou isi.

Sé an bèl yann a lot’ ki ka fè ou sé pé palé Kréyòl pou viv bèlè, kon tèl fè bèlè ka fèw palé kréyòl… toujou a lékout…

Woy, sa sa yé pou nou di pa blié ki an mouvman lavi-nou andidan lawèl lanmou, viv-li bien isi-a sé ta nou…

Bèlè èk Kréyòl sé sa ki ka lyanné-nou kiw vlé kiw vlé pa…

 

Ti bolonm tifi mwen ka diw

Chak jou ka sipòté penn-li

Chak swè dépozé sa ki pa taw

Débouya pa péché

Mé pa chèché sa ka fè moun mal

Pawòl sé van

Èk sé van ka simen

San lowizon ka bout’

Tansion pawòl-ou

Tala ou simen dan van

Ayen pé pa diw ou sav ola i kay

Pas divinité nou-menm andidan pawòl-nou

Pa vini a taton

Vini fwanchman

Tout’moun sé moun

An fos koudmen

Sé lèspwi kò ki mèt kò

Ka tjenbé kò-nou lyanné

Andidan monté mònn jaden-an

Kòw sé an chimen

Ki fè i mennenw la

Pou monté mònn lavi-a

An kadans bèlè-a

Kò èk Ka Ansanm-Ansanm

Pas An nèg sé an tanbou

An tanbou sé an nèg

I ni rèspé ba manman lavi

Manman Nati

Manman Dlo

Manman Lanmou

Sé pa digin’ si lé rèstan

Ka bay lavi bèl adan

Sé lésans Syèl Dlo Tè Difé

Ka bay lavi bèl adan

Sé lanmou menm diw

Sé lanmou mwen diw…

Andidan lavi-a

Fòk ou konpwann

Ki tout’bagay ka alé pa dé

Pou mélanj yo fè ka rifè kò

An kò lavi menm

Pou lavi alé viré tounen an spiral

Fòk ou sa mété kòw

A lékout pou tann lavi

I ka bwennen fò

An vibrasion lénèji pozitiv-la

Alòs la jwa

Ou jwa

Sa viv kòw bien

An natirèl pwézi

Pou mofwaz-la

Fòk ou santi kò

Pran kò ka santi blés-la

I ka fèw soufè kon tèl

Ou sa wè andidany

Sous pawòl-ou

Fòk ou démélé kòw

Di tjiyi sa ki ni

Wi wi

Mé lanmenw

Tout’ kòw

Tout’Pawòl

Souf’kòw

Souf’lavi

Pòté limiè Lanmou

Pou fougonnen latè-a

Fòk ou pa pè lawèl-la

Andidany ni an sans

Sé sans lanmou

Gran lanmou-a

Li ka bwennen andidanw-lan…

Koutéy

viv-li…

Manzèl Lavi-a

Lov-la

Nou mandéw lov-la

Lov-la

Écrit par Malik Duranty

 

Bokanté lanmou-a

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *