Tjenbé bèl pou viv-li bien...
Category: Djaya & Yadja & Man Ya
INSTAGRAM
LÉSANS SYÈL DLO TÈ DIFÉ